Cấu trúc tiếng anh cơ bản - phổ biến dễ học cho người mới bắt đầu
0978 689 030
0983 617 669

75 cấu trúc tiếng anh cơ bản bạn nên biết

Công ty dịch thuật PERSO chuyên dịch thuật các loại tài liệu,đa ngôn ngữ, đa chuyên nghành

Trong tiếng anh cơ bản thì điều quan trọng vẫn là nắm vững được cấu trúc và ngữ pháp. Bởi vậy mà trong 6 điều người mới học tiếng anh cần nắm, thì 2 trong số đó lại liên quan tới cấu trúc, ngữ pháp.. Ở những lần trước, dịch thuật perso có tổng hợp cho các bạn khá nhiều cấu trúc tiếng anh chi tiết và cẵn kẽ rồi, nhưng để nhớ được số lượng cấu trúc đó quả là không dễ. Hơn nữa, trong quá trình học tiếng anh bắt đầu từ cơ bản, chúng ta thường sẽ gặp và tập trung với một số cấu trúc rất cơ bản nhưng thông dụng, vậy nên dịch thuật perso xin trích rút 75 cấu trúc tiếng anh thông dụng nhất dành cho các bạn. Ngoài việc đưa lên website, chúng tôi đã xuất ra file chi tiết các cấu trúc đã đưa lên cho các bạn tiện tra cứu offline. Dưới đây là nội dung chi tiết 75 cấu trúc cơ bản bạn nên biết , cuối bài dịch thuật perso có kèm theo link để bạn có thể download thêm những cấu trúc khác về máy tính.

cấu trúc học tiếng anh giao tiếp cơ bản

1)•S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá….để cho ai làm gì…)
*1This structure is too easy for you to remember.
*2: He ran too fast for me to follow.
2)•S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá… đến nỗi mà…)
*1: This box is so heavy that I cannot take it.
*2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
3)•It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá… đến nỗi mà…)
*1: It is such a heavy box that I cannot take it.
*2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4)•S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ… cho ai đó làm gì…)
*1: She is old enough to get married.
*2: They are intelligent enough for me to teach them English.
5)•Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai làm gì…)
*1: I had my hair cut yesterday.
*2: I’d like to have my shoes repaired.
6)•It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something(đã đến lúc ai đóphải làm gì…)
*1: It is time you had a shower.
*2: It’s time for me to ask all of you for this question.
7)•It + takes/took+ someone + amount of time + to do something(làm gì… mất bao nhiêu thờigian…)
*1: It takes me 5 minutes to get to school.
*2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
8)•To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn cản ai/cái gì… không làm gì..)
*1: I can’t prevent him from smoking
*2: I can’t stop her from tearing
9)•S + find+ it+ adj to do something(thấy … để làm gì…)
*1: I find it very difficult to learn about English.
*2: They found it easy to overcome that problem.
10)•To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing.(Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì)
*1: I prefer dog to cat.
*2: I prefer reading books to watching TV.
11)•Would rather + V¬ (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm gì hơn làm gì)
*1: She would rather play games than read books.
*2: I’d rather learn English than learn Biology.
12)•To be/get Used to + V-ing(quen làm gì)
*I am used to eating with chopsticks.
13)•Used to + V (infinitive)(Thường làm gì trong qúa khứ và bây giờ không làm nữa)
*1: I used to go fishing with my friend when I was young.
*2: She used to smoke 10 cigarettes a day.
14)•to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing( ngạc nhiên về….)
15)•to be angry at + N/V-ing(tức giận về)
16)•to be good at/ bad at + N/ V-ing(giỏi về…/ kém về…)
17)•by chance = by accident (adv)(tình cờ)
18)•to be/get tired of + N/V-ing(mệt mỏi về…)
19)•can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing(không nhịn được làm gì…)
20)•to be keen on/ to be fond of + N/V-ing(thích làm gì đó…)
21)•to be interested in + N/V-ing(quan tâm đến…)
22)•to waste + time/ money + V-ing(tốn tiền hoặc tg làm gì)
23)•To spend + amount of time/ money + V-ing(dành bao nhiêu thời gian làm gì…)
24)•To spend + amount of time/ money + on + something(dành thời gian vào việc gì…)
*1: I spend 2 hours reading books a day.
*2: She spent all of her money on clothes.
25)•to give up + V-ing/ N(từ bỏ làm gì/ cái gì…)
26)•would like/ want/wish + to do something(thích làm gì…)
27)•have + (something) to + Verb(có cái gì đó để làm)
28)•It + be + something/ someone + that/ who(chính…mà…)
29)•Had better + V(infinitive)(nên làm gì….)
30)•hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/
delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing,
*I always practise speaking English everyday.
31)•It’s + adj + to + V-infinitive(quá gì ..để làm gì)
32)•Take place = happen = occur(xảy ra)
33)•to be excited about(thích thú)
34)•to be bored with/ fed up with(chán cái gì/làm gì)
35)•There is + N-số ít, there are + N-số nhiều(có cái gì…)
36)•feel like + V-ing(cảm thấy thích làm gì…)
37)•expect someone to do something(mong đợi ai làm gì…)
38)•advise someone to do something(khuyên ai làm gì…)
39)•go + V-ing(chỉ các trỏ tiêu khiển..)(go camping…)
40)•leave someone alone(để ai yên…)
41)•By + V-ing(bằng cách làm…)
42)•want/ plan/ agree/ wish/ attempt/ decide/ demand/ expect/ mean/ offer/ prepare/ happen/ hesitate/ hope/ afford/ intend/ manage/ try/ learn/ pretend/ promise/ seem/ refuse + TO + V-infinitive
* I decide to study English.
43)•for a long time = for years = for ages(đã nhiều năm rồi)(dùng trong thì hiện tại hoàn thành)
44)•when + S + V(QkĐ), S + was/were + V-ing.
45)•When + S + V(qkd), S + had + Pii
46)•Before + S + V(qkd), S + had + Pii
47)•After + S + had +Pii, S + V(qkd)
48)•to be crowded with(rất đông cài gì đó…)
49)•to be full of(đầy cài gì đó…)
50)•To be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow + adj(đây là các động từ tri giác có nghĩa là: có vẻ như/ là/ dường như/ trở nên… sau chúng nếu có adj và adv thì chúng ta phải chọn adj)
51)•except for/ apart from(ngoài, trừ…)
52)•as soon as(ngay sau khi)
53)•to be afraid of(sợ cái gì..)
54)•could hardly(hầu như không)( chú ý: hard khác hardly)
55)•Have difficulty + V-ing(gặp khó khăn làm gì…)
56)•Chú ý phân biệt 2 loại tính từ V-ed và V-ing: dùng -ed để miêu tả về người, -ing cho vật. và khi muốn nói về bản chất của cả người và vật ta dùng –ing
*1: That film is boring.
*2: He is bored.
*3: He is an interesting man.
*4: That book is an interesting one. (khi đó không nên nhầm với –ed, chẳng hạn ta nói : a loved man có nghĩa “người đàn ông được mến mộ”, tức là có nghĩa “Bị” và “Được” ở đó)
57)•in which = where; on/at which = when
58)•Put + up + with + V-ing(chịu đựng…)
59)•Make use of + N/ V-ing(tận dụng cái gì đó…)
60)•Get + adj/ Pii
61)•Make progress(tiến bộ…)
62)•take over + N(đảm nhiệm cái gì…)
63)•Bring about(mang lại)
64)•Chú ý: so + adj còn such + N
65)•At the end of và In the end(cuối cái gì đó và kết cục)
66)•To find out(tìm ra),To succeed in(thành công trong…)
67)•Go for a walk(đi dạo)/ go on holiday/picnic(đi nghỉ)
68)•One of + so sánh hơn nhất + N(một trong những…)
69)•It is the first/ second…/best + Time + thì hiện tại hoàn thành
70)•Live in(sống ở)/ Live at + địa chỉ cụ thể/ Live on (sống nhờ vào…)
71)•To be fined for (bị phạt về)
72)•from behind(từ phía sau…)
73)•so that + mệnh đề(để….)
74)•In case + mệnh đề(trong trường hợp…)
75)•can/ could/ may might/ will/ would/ shall/ should/ must/ ought to… (modal Verbs) + V-infinitive.

Bạn có thể download 75 cấu trúc học tiếng anh cơ bản về đọc offline.

Tài liệu học tiếng anh tham khảo về các cấu trúc tiếng anh thông dụng dành cho những bạn yêu thích và đam mê học tiếng anh. Với tài liệu bổ ích này vốn kiến thức tiếng anh của bạn sẽ ngày càng được trao dồi và nâng cao hơn.  Đây là cấu trúc tổng hợp, mình cập nhật lại từ những bài viết trước thành 1 cho các bạn tiện theo dõi.

Cấu trúc tiếng anh tổng hợp
pass giải nén là: dichthuatperso.com

Công ty dịch thuật perso

DỊCH THUẬT TIẾNG ANH

Ô 7, Lô 6, Tổ 44, Đền Lừ 2, P Hoàng Văn Thụ
Q. Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại : (04) 6 6820069 | Di Động :0906 194 577 - 0915 449 729
Yahoo: dichthuat.perso - nguyenmai_6485 - thanhtam830004
Email : contact@dichthuatperso.com 

Đất nước - Con người

Tài nguyên

 • Tài liệu học
  • Thuật ngữ dịch thuật chuyên ngành thời trang

   Với mỗi chuyên ngành dịch thuật, mỗi từ đều có thể có nhiều nghĩa khác nhau. Thời trang cũng vậy, để dịch thuật tốt tài liệu về lĩnh vực này yêu cầu bạn cũng phải nắm bắt được một số thuật ngữ chính và đặc biệt. Một số bạn có yêu cầu tới dịch thuật PERSO nhờ trợ giúp về công cụ từ điển thích hợp chuyên ngành thời trang. Hôm nay, Dịch thuật PERSO xin tổng hợp một số những khái niệm, thuật ngữ dịch thuật chuyên ngành thời trang để bạn tiện nắm bắt và cập nhật.

  • Cách sử dụng tiếng Trung quốc linh hoạt

   (  Dịch thuật PERSO  ) Hướng dẫn , giới thiệu với bạn cách sử dụng tiếng Trung Quốc thường được áp dụng trong cuộc sống hàng  ngày như viết đơn xin việc bằng tiếng trung cho những công ty sử dụng ngôn ngữ này, Viết số tiền trong tiếng Trung ….. Dưới đây là nội dung chi tiết những cách sử dụng tiếng Trung Quốc linh hoạt trong đời sống hàng ngày dành cho bạn.

 • Thuật ngữ chuyên ngành
  • Thuật ngữ tiếng anh thường dùng trong bóng đá

   ( Công ty dịch thuật Perso)  Nhiều khách hàng của PERSO có gửi tới một số yêu cầu về thuật ngữ bóng đá, nhiều khi xem mà không hiểu các bình luận viên sử dụng những từ ngữ đó như thế nào ? hôm nay Dịch thuật Perso xin xiới thiệu tới các bạn đọc yêu tiếng Anh và bóng đá một số thuật ngữ thường được các bình luận viên, chuyên gia sử dụng nhất khi xem các trận bóng đá hoặc bình luận bóng đá, dịch thuật Perso hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm nhiều thuật ngữ chuyên  dụng của môn thể thao này. 

  • Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Kiến trúc

   Dịch thuật Perso xin gửi các bạn danh mục một số thuật ngữ chuyên ngành Tiếng Anh kiến trúc. Với số lượng từ vựng cơ bản, và hay được sử dụng trong dịch thuật tài liệu chuyên ngành kiến trúc, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn trong việc dịch thuật, chuyển ngữ thông tin của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những từ vựng mới nhất chuyên ngành kiến trúc trong bài viết này:

 • Giải trí
  • Truyện cười song ngữ tiếng trung quốc

   ( Dịch thuật PERSO ) Với mục đích vừa học vừa giải trí, Dịch thuật Perso xin giới thiệu với các bạn một số câu truyện cười hay và đặc sắc bằng song ngữ là Tiếng Trung Quốc – Việt Nam. Vừa để giúp bạn nâng cao khả năng dịch thuật tiếng Trung Quốc , tăng cường vốn từ vựng tiếng trung. Đọc truyện song ngữ việt – trung còn giúp bạn kiểm soát việc xử lý thông tin tốt hơn

  • Video cơ chế hoạt động của Google Translate

   (Dịch thuật Perso) – Google Translate sử dụng rất nhiều trên các sản phẩm khác như trình duyệt Google Chrome, mạng xã hội Google+, hệ điều hành Android, ứng dụng trên iOS, Gmail và cả Google eBook.

  Sách Dịch Hay

 • Chicken soup for the soul trọn bộ

  ( Dịch thuật PERSO ) Chắc hẳn không ai còn lạ gì bộ sách “Chiken soup for the soul ” của  tác giả nổi tiếng  Jack Canfield  đã được dịch thuật sang  tiếng việt với tựa đề là “Hạt giống cho tâm hồn”. Một bộ sách nổi tiếng về các câu chuyện nghệ thuật sống và giá trị đạo đức được Công ty First News Trí Việt giữ bản quyền và chuyển dịch , dịch thuật sang tiếng việt. Bộ sách là nguồn cảm hứng và sự thúc đẩy con người vươn lên trong mọi nghịch cảnh, chiến thắng chính mình, và sống xứng đáng với phẩm giá của mình. Bộ sách đã được đại đa số cộng đồng giới trẻ đón nhận.

 • (Hạt giống tâm hồn)
  Tác giả: Nhiều tác giả
 • Chiến thắng trò chơi cuộc sống

  ( Dịch thuật PERSO) Lại thêm một cuốn sách dịch thuật hay nữa sắp sửa đến với tay bạn đọc. Đây là cuốn sách về tạo động lực mạnh mẽ , hướng tới nâng cao sức mạnh của bản thân được dịch thuật bởi 2 dịch giả là Uông Xuân Vy , Trần Đăng Khoa , 2 dịch giả dịch thuật sách kỳ cựu với khá nhiều tác phẩm dịch hay và ấn tượng. Sách được ra mắt năm 2013 , được xuất bản bởi nhà xuất bản phụ nữ , dưới nhiều dạng phiên bản. Và có cả định dạng ebook dành cho các thiết bị đọc sách phổ biến hiện nay.

 • (Chiến thắng trò chơi cuộc sống)
  Tác giả: Adam Khoo
 • Hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước“ bản dịch tiếng Nhật

  ( CÔNG TY DỊCH THUẬT PERSO ) sự kiệnông bố bản dịch thuật sang tiếng Nhật Bản của cuốn Hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước” của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình được cho là một trong những sự kiện hết sức ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. 

 • (Hồi ký "Gia đình, bạn bè và đất nước")
  Tác giả: Nguyễn Thị Bình

  Tin tức - Sự kiện

 • Tin tức dịch thuật
  • Dự án dịch thuật xuất bản Nga – Việt

   Ngày 10/12 tại Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga đã diễn ra lễ trao tặng các tác phẩm văn học cổ điển Nga cho các tổ chức của Việt Nam trong khuôn khổ Dự án dịch thuật xuất bản Nga-Việt. Dự án văn học dịch thuật-xuất bản Nga-Việt được khởi đầu vào năm 2012 đã tiếp tục thực hiện thành công vào năm 2013

  • Chính thức công bố hội nghị quốc tế về dịch thuật và ngôn ngữ

   ( Dịch thuật PERSO) Bạn muốn xác định hướng đi nào của mình trong lĩnh vực dịch thuật – phiên dịch ??  Cơ hội cho bạn trải nghiệm và khám phá. Theo như tin tức dịch thuật PERSO đã đưa, chính thức vào ngày 13/12/2013 Lần đầu tiên,“Hội nghị Quốc tế về Dịch thuật và Ngôn ngữ 2013” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của cộng đồng biên-phiên dịch Việt Nam và khu vực châu Á với các diễn giả như bà Maneerat Sawasdiwat Na Ayutthaya-Chủ tịch Hiệp hội Dịch thuật châu Á, ông Yoshiki-Đại diện Hiệp hội Dịch thuật châu Á tại Nhật Bản…

 • Tin tức công nghệ
  • Ứng dụng dịch thuật trên android ra mắt tính năng mới

   ( Dịch thuật PERSO ) Như chúng ta đã biết về tính năng dịch thuật nổi tiếng của Google  từ khá lâu rồi, thế mạnh của họ là công cụ tìm kiếm và những sự sáng tạo ít ai ngờ tới. Với google dịch thuật đang dần trở thành một nghệ thuật, những bản cập nhật với tính năng cải tiến luôn không ngừng được tung ra, sự hỗ trợ người dùng ngày 1 trực qua và có nhiều lựa chọn hơn.

  • Những tính năng mới của ứng dụng dịch thuật Bing Translator

   ( Dịch thuật PERSO ) Hôm 12/11 vừa qua, Microsoft đã tung ra bản cập nhật mới cho công cụ dịch thuật và từ điển Bing Translator, nâng phiên bản ứng dụng lên 2.7 với việc bổ sung thêm một số ngôn ngữ và tính năng mới. Phiên bản 2.7 của ứng dụng đã cập nhật thêm chức năng dịch từ ảnh cho các ngôn ngữ : Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan, Na Uy, Nga và Thụy Điển, dịch offline cho Hà Lan, Na Uy, Nga và Thụy Điển, khả năng sử dụng dịch từ ảnh và loại bỏ các mục lịch sử dịch trước đó…

 • Tin tức kinh tế
  • Thị trường dịch thuật Việt Nam hiện tại là bao nhiêu ?

   ( Công ty dịch thuật PERSO )  Thị trường dịch thuật ở Việt Nam ước tính vào khoảng 100 triệu USD/năm. Tuy nhiên, các công ty nước ngoài hiện đang chiếm phần lớn thị phần này, Vậy hiện tại giá trị thực mà dịch thuật Việt Nam nhận được là bao nhiêu, và lý do nào dẫn tới hiện trạng này, bạn hãy cùng Công ty dịch thuật PERSO tìm hiểu rõ ràng nhé.

  • Dịch thuật liệu có phải là nghề hái ra tiền nhất hiện nay ???

   Một câu hỏi được rất nhiều bạn quan tâm “Dịch thuật liệu có phải là nghề hái ra tiền như bạn đang nghĩ ?”, Hôm nay, dịch thuật PERSO sẽ đưa ra những cái nhìn tổng quát , khách quan nhất cho bạn về lĩnh vực dịch thuật, đồng thời chia sẻ của những người trong cuộc về tính kinh tế của dịch thuật.