English for Business Studies

(Dịch thuật perso) English for Business Studies là quyển sách dành cho những học viên ở trình độ trên trung cấp và nâng cao cần để hiểu và trao đổi về vấn đề kinh doanh và các khái niệm về kinh tế. Sách dành cho sinh viên gồm 28 bài và bao gồm đủ các vấn đề nói về kinh doanh và kinh tế, gồm Việc làm, Động lực, Sản xuất, Tiếp thị, Ngân hàng, Đạo đức Kinh doanh, Tỷ giá Hối đoái và Thương mại Quốc tế.

Mỗi bài tập trung nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua các hoạt động thu hút người học và giúp người học nâng cao khả năng tiếng Anh một cách đầy đủ và hào hứng.

Các tính năng chính của cuốn sách bao gồm:
• Các bài đọc hiểu chuyên sâu để giải thích các khái niệm cơ bản
• Các bài đọc hiểu xác thực và các bài luyện nghe
• Các hoạt động nâng cao kỹ năng nói bao gồm thảo luận và đóng vai
• Xây dựng vốn từ vựng có hệ thống, phần ngôn ngữ tham khảo
• Bảng chú giải đa ngôn ngữ các thuật ngữ cơ bản

sách học tiếng anh miễn phí

English for Business Studies 
A Course for Business Studies and Economics Students

English for Business Studies is a course for upper-intermediate and advanced level students who need to be able to understand and talk about the key business and economic concepts. The Student’s Book contains 28 units and covers the full range of business and economic issues, including Work and Motivation, Production, Marketing, Banking, Business Ethics, Exchange rates and International trade.

The focus of the individual units is on developing listening, speaking, reading and writing skills through activities which engage learners and allow them to improve their English in a thorough and stimulating way. Key features of the book include:

• core reading texts to explain the basic concept
• authentic reading texts and audio recordings
• a variety of speaking activities including discussion and role play
• systematic vocabulary building; language reference section
• multi-lingual glossary of key terms.

Bạn có thể tải về miễn phí giáo trình học tiếng anh này tại :

Mediafire Ifile.it

Pass: ebooktienganh.com

Dịch thuật perso – dịch thuật tiếng anh chuyên nghiệp