New Market Leader Upper-Intermediate

 (Dịch thuật perso) Market Leader đưa những vấn đề kinh doanh ngày nay trực tiếp vào các bài giảng trên lớp học. Kết hợp với báo Financial times, Market Leader có những bài học “Nghiên cứu Tình Huống” ứng dụng trong thực tế , những bài viết xác thực từ FT và nhiều đóng góp khác. Với những phiên bản mới, Market Leader có nhiều điều chỉnh phù hợp với thế giới kinh doanh ngày nay hơn bao giờ hết. Giáo trình này hiện nay đang được sử dụng rộng rãi bởi các trường đại học trong nước, và quốc tế. Nếu bạn muốn học tiếng anh kinh tế , tiếng anh thương mại tốt có lẽ không nên bỏ qua cuốn này.

Test Master CD bao gồm 5 dạng kiểm tra:

–          Kiểm tra đánh giá
–          Kiểm tra (đơn vị) Mô-đun
–          Kiểm tra tiến độ
–          Kiểm tra giữa kỳ
–          Kiểm tra cuối kỳ

sách học tiếng anh hay New Market Leader Upper-Intermediate
New Market Leader Upper-Intermediate: Testmaster CD-ROM

Market Leader brings today’s business issues straight into your classroom. Created with the Financial Times newspaper, Market Leader has Case Studies that really work, authentic articles from the FT and lots of additional components. Now with new editions, Market Leader is more in tune with today’s business world than ever.

For use with New Market Leader Upper-Intermediate Teacher’s Book

The Test Master CD contains five types of test.
– Placement Test(s)
– Module (Unit) Tests
– Progress Tests
– Mid-Course Test
– End-of-Course Test

DOWNLOAD SÁCH TÀI LIỆU :

New Market Leader Upper-Intermediate: Testmaster CD-ROM

pass  giải nén: ebooktienganh.com

Dịch thuật perso – dịch thuật tiếng anh chuyên nghiệp