Market Leader Upper-Intermediate Practice File

( Dịch thuật Perso ) Market Leader là chương trình tiếng anh thương mại đặc biệt, kết hợp tốt nhất giáo trình dạy tiếng anh với các nguồn thông tin thương mại. Market Leader cung cấp nguồn tài liệu cập nhật nhất cho người học tiếng anh thương mại trên toàn thế giới. Market Leader chú trọng phát triển kỹ năng ngôn ngữ, nâng tầm hiểu biết về các khái niệm quan trọng trong kinh doanh và mở rộng vốn từ vựng. Cuốn sách không xa lạ gì với những độc giả, những bạn sinh viên khối kinh tế, tài chính bởi sự phổ biến của nó.

Bạn có thể download, tải về cuốn sách tại địa chỉ bên dưới :
market leader sách học tiếng anh thương mại

Download

Market Leader Upper-Intermediate Practice File
Pass: ebooktienganh.com

công ty Dịch thuật perso tổng hợp.