Tổng hợp thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành bảo hiểm p2 vần E-L
0978 689 030
0983 617 669

Tổng hợp thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành bảo hiểm p2 vần E-L

Công ty dịch thuật PERSO chuyên dịch thuật các loại tài liệu,đa ngôn ngữ, đa chuyên nghành

(Dịch thuật perso) Tổng hợp thuật ngữ  tiếng anh chuyên ngành bảo hiểm từ vần E tới L  <phần 2> .

Thuật ngữ từ E đến H

Key Term

Thuật ngữ

EFT method (Electronic Funds Transfer)

Phương pháp chuyển tiền điện tử

Eligibility period

Thời hạn chờ đủ điều kiện

Elimination period

Thời gian chờ chi trả

Employee retirement income security act (ERISA)

đạo luật bảo đảm thu nhập khi về hưu của người lao động.

Employees’ profit sharing plan (EPSP)

Chương trình chia sẻ lợi nhuận cho người lao động.

Endorsement

Bản sửa đổi bổ sung

Endorsement method

(1) Phương pháp chuyển quyền sở hữu hợp đồng bảo hiểm bằng văn bản.

(2) Phương phá thay đổi người thụ hưởng bằng văn bản

Endowment insurance

Bảo hiểm hỗn hợp (bảo hiểm và tiết kiệm)

Enrollment period – eligibility period

Thời hạn chờ đủ điều kiện

Entire contract provision

Điều khoản về bộ hợp đồng đầy đủ

Entity method

Phương pháp duy trì thực thể

Estate plan

Chương trình xử lý tài sản

Evidence of insurability

Bằng chứng về khả năng có thể bảo hiểm

Exclusion

Điều khoản loại trừ

Exclution rider

Điều khoản riêng loại trừ (loại trừ một số rủi ro xác định)

Expected mortality

Tỷ lệ tử vong dự tính

Experience

Phí tính theo kinh nghiệm

Extended term insurance nonforfeiture option

Lựa chọn sử dụng giá trị tích luỹ để mua bảo hiểm tử kỳ.

Face amount

Số tiền bảo hiểm

Face value

Số tiền bảo hiểm

Facility of payment clause

Điều khoản về lựa chọn thanh toán

Family income coverage

Bảo hiểm thu nhập gia đình

Family income policy

Đơn bảo hiểm thu nhập gia đình

Family policy

Đơn bảo hiểm gia đình

Fiduciary

Người nhận uỷ thác

Field office

Văn phòng khu vực

Financial intermediary

Trung gian tài chính

Financial services industry

Ngành dịch vụ tài chính

First beneficiary – primary beneficiary

Người thụ hưởng hàng thứ nhất

First dollar coverage

Bảo hiểm toàn bộ chi phí y tế

Fixed amount option

Lựa chọn trả góp số tiền bảo hiểm

Fixed benefit annunity

Niên kim quyền lợi xác định

Fixed period option

Lựa chọn thời hạn chỉ trả xác định

Flexible premium annunity

Niên kim có phí bảo hiểm linh hoạt

Flexible premium variable life insurance

Phí bảo nhân thọ biến đổi đóng phí linh hoạt

Foreign insurer

Công ty bảo hiểm ngoài bang (thuật ngữ tại Mỹ)

Formal contract

Hợp đồng chính tắc

Fraternal benefit sociaty

Hội trợ cấp ái hữu

Fraudulent claim

Khiếu nại gian lận

Fraudulent misrepresentation

Kê khai gian lận

Free- examination provision-

Free look

Điều khoản về thời hạn xem xét (cân nhắc)

Fully insured plan

Chương trình bảo hiểm nhóm đầy đủ.

Fully self insured plan

Chương trình tự bảo hiểm đầy đủ.

Funding mechanism

Cơ chế (phương pháp) gây quĩ

Funding vehicle

Phương tiên gây quĩ

Future purchase option benefit

Lựa chọn mua thêm quyền lợi bảo hiểm

Gatekeeper

Người giám sát

General investment account

Tài khoản đầu tư tổng hợp

GI benefit

Quyền lợi khả năng bảo hiểm được đảm bảo

Grace period

Thời gian gia hạn nộp phí

Grace period provision

Điều khoản về thời gian gia hạn nộp phí

Graded premium policy

Đơn bảo hiểm định kỳ tăng phí

Gross premium

Phí toàn phần

Group creditor life insurance

Bảo hiểm nhân thọ nhóm cho chủ nợ

Group deferred annunity

Niên kim nhóm trả sau

Group insurance policy

Đơn bảo hiểm nhóm

Group insureds

Người được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm nhóm

Group policyholder

Chủ hợp đồng bảo hiểm nhóm

Gurantted income contract

Hợp đồng đảm bảo thu nhập

Guaranteeed insurability (GI) benefit

Quyền lợi về khả năng bảo hiểm được đảm bảo

Guaranted investment contract

Hợp đồng đầu tư bảo đảm

Guaranted renewable policy

đơn bảo hiểm tái tục được đảm bảo

Head office

Trụ sở chính

Health insurance policy

Đơn bảo hiểm sức khoẻ

Health maintenance organization (HMO)

Tổ chức đảm bảo sức khoẻ

Home office

Trụ sở chính

Home service agent

Đại lý bảo hiểm phục vụ tại nhà

Home service distribution system

Hệ thống phân phối qua đại lý phục vụ tại nhà

Hospital expense coverage

Bảo hiểm chi phí nằm viện

 

Thuật ngữ từ I đến L

Key Term

Thuật ngữ

Immediate annunity

Niên kim trả ngay

Impairment rider

Điều khoản riêng loại trừ bệnh

Income protection insurance

Bảo hiểm bảo đảm thu nhập

Incontestable clause

Điều khoản thời hạn miễn truy xét

Increasing term life insurance

Bảo hiểm tửkỳ có số tiền bảo hiểm tăng dần

Indemnity benefits

Quyền lợi bồi thường

Indeterminate premium life insurance policy

đơn bảo hiểm có phí bảo hiểm không xác định

Individual insurance policy

Đơn bảo hiểm cá nhân

Individual retirement account

Tài khoản hưu trí cá nhân

Individual retiremenet annunity

Niên kim hưu trí cá nhân

Individual retiremenet arrangement (IRA)

Chương trình bảo hiểm hưu trí cá nhân (IRA tại Mỹ)

Individual stop loss coverage

Bảo hiểm vượt mức bồi thường cá nhân

Informal contract

Hợp đồng không chính tắc

Initial premium

Phí bảo hiểm đầu tiên

Installment refund annunity

Niên kim hoàn phí trả góp

Insurable interest

Quyền lợi có thể được bảo hiểm

Insurance agent

Đại lý bảo hiểm

Insurance companies act

Đạo luật quản lý công ty bảo hiểm

Insured

Người được bảo hiểm

Insurer administered plan

Chương trình bảo hiểm do công ty bảo hiểm quản lý (bảo hiểm nhóm)

Interest

Lãi

Interest option

Lựa chọn về lãi

Interest sensitive whole life insurance

Bảo hiểm trọn đời biến đổi theo lãi suất

Interpleader

Quyền lợi được phán quyết bởi toà án

Irrevocable beneficiary

Người thụ hưởngkhông thể thay đổi

Joint and last servivorship anunity

Niên kim cho người còn sống và người cùng sống

Joint and survisorship life income option

Lựa chọn mua niên kim cho người còn sống và ngưòi cùng sống

Joint mortgage redemption insurance

Bảo hiểm khoản vay thế chấp cho hai người

Joint whole life insurance

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời cho hai người

Juvenile insurance policy

Đơn bảo hiểm trẻ em.

Key person

Người chủ chốt

Key person disability coverage

Bảo hiểm thương tật cho nguời chủ chốt

Lapse

Huỷ bỏ hợp đồng

Last survivor life insurance

Bảo hiểm nhân thọ cho người còn sống

Law of large numbers

Qui luật số lớn

Legal actions provision

Điều khoản thời hạn khiếu kiện

Legal reserve system

Hệ thống dự phòng theo luật.

Level premium system

Phí bảo hiểm quân bình

Level term life insruance

Bảo hiểm nhân thọ có số tiền bảo hiểm không đổi

Liabilities

Nợ phải trả

Life annuity

Niên kim trọn đời

Life income annunity with period certain

Niên kim trọng đời có đảm bảo.

Life income option

Lựa chọn trả tiền bảo hiểm suốt đời.

Life income with period certain option

Lựa chọn trả tiền bảo hiểm suốt đời có đảm bảo.

Life income with refund annunity

Niên kim hoàn phí

Life insurance policy

Đơn bảo hiểm nhân thọ

Life insured

Người được bảo hiểm

Limited payment whole life policy

Đơn bảo hiểm đóng phí có thời hạn.

Liquidation

Thanh lý

Liquidation period

Thời hạn thanh lý

Loading

Phụ phí

Long term care (LTC) benefit

Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc ý tế dài hạn

Long term care (LTC) coverage

Bảo hiểm chăm sóc y tế dài hạn

Long term group disability income coverage

Bảo hiểm thương tật nhóm dài hạn

Long term individual disability income coverage

Bảo hiểm thương tật mất thu nhập cá nhân dài hạn

Loss ratio

Tỷ lệ tổn thất (bồi thường)

 

DỊCH THUẬT TIẾNG ANH

Ô 7, Lô 6, Tổ 44, Đền Lừ 2, P Hoàng Văn Thụ
Q. Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại : (04) 6 6820069 | Di Động :0906 194 577 - 0915 449 729
Yahoo: dichthuat.perso - nguyenmai_6485 - thanhtam830004
Email : contact@dichthuatperso.com 

Bạn hãy bình chọn cho bài viết này nhé:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 2.20 out of 5)
Loading ... Loading ...
About

Dịch thuật Perso là địa chỉ tin cậy cho các bạn, bất kể những tài liệu khó thể nào Dịch thuật perso cũng luôn đảm bảo đưa đến cho khách hàng bản dịch chất lượng, và đảm bảo nhất. Chúng tôi đã có trên 7 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dịch thuật, đang từng bước trở thành công ty dịch thuật hàng đầu việt nam.

Đất nước - Con người

Tài nguyên

 • Tài liệu học
  • Thuật ngữ dịch thuật chuyên ngành thời trang

   Với mỗi chuyên ngành dịch thuật, mỗi từ đều có thể có nhiều nghĩa khác nhau. Thời trang cũng vậy, để dịch thuật tốt tài liệu về lĩnh vực này yêu cầu bạn cũng phải nắm bắt được một số thuật ngữ chính và đặc biệt. Một số bạn có yêu cầu tới dịch thuật PERSO nhờ trợ giúp về công cụ từ điển thích hợp chuyên ngành thời trang. Hôm nay, Dịch thuật PERSO xin tổng hợp một số những khái niệm, thuật ngữ dịch thuật chuyên ngành thời trang để bạn tiện nắm bắt và cập nhật.

  • Cách sử dụng tiếng Trung quốc linh hoạt

   (  Dịch thuật PERSO  ) Hướng dẫn , giới thiệu với bạn cách sử dụng tiếng Trung Quốc thường được áp dụng trong cuộc sống hàng  ngày như viết đơn xin việc bằng tiếng trung cho những công ty sử dụng ngôn ngữ này, Viết số tiền trong tiếng Trung ….. Dưới đây là nội dung chi tiết những cách sử dụng tiếng Trung Quốc linh hoạt trong đời sống hàng ngày dành cho bạn.

 • Thuật ngữ chuyên ngành
  • Thuật ngữ tiếng anh thường dùng trong bóng đá

   ( Công ty dịch thuật Perso)  Nhiều khách hàng của PERSO có gửi tới một số yêu cầu về thuật ngữ bóng đá, nhiều khi xem mà không hiểu các bình luận viên sử dụng những từ ngữ đó như thế nào ? hôm nay Dịch thuật Perso xin xiới thiệu tới các bạn đọc yêu tiếng Anh và bóng đá một số thuật ngữ thường được các bình luận viên, chuyên gia sử dụng nhất khi xem các trận bóng đá hoặc bình luận bóng đá, dịch thuật Perso hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm nhiều thuật ngữ chuyên  dụng của môn thể thao này. 

  • Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Kiến trúc

   Dịch thuật Perso xin gửi các bạn danh mục một số thuật ngữ chuyên ngành Tiếng Anh kiến trúc. Với số lượng từ vựng cơ bản, và hay được sử dụng trong dịch thuật tài liệu chuyên ngành kiến trúc, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn trong việc dịch thuật, chuyển ngữ thông tin của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những từ vựng mới nhất chuyên ngành kiến trúc trong bài viết này:

 • Giải trí
  • Truyện cười song ngữ tiếng trung quốc

   ( Dịch thuật PERSO ) Với mục đích vừa học vừa giải trí, Dịch thuật Perso xin giới thiệu với các bạn một số câu truyện cười hay và đặc sắc bằng song ngữ là Tiếng Trung Quốc – Việt Nam. Vừa để giúp bạn nâng cao khả năng dịch thuật tiếng Trung Quốc , tăng cường vốn từ vựng tiếng trung. Đọc truyện song ngữ việt – trung còn giúp bạn kiểm soát việc xử lý thông tin tốt hơn

  • Video cơ chế hoạt động của Google Translate

   (Dịch thuật Perso) – Google Translate sử dụng rất nhiều trên các sản phẩm khác như trình duyệt Google Chrome, mạng xã hội Google+, hệ điều hành Android, ứng dụng trên iOS, Gmail và cả Google eBook.

  Sách Dịch Hay

 • Chicken soup for the soul trọn bộ

  ( Dịch thuật PERSO ) Chắc hẳn không ai còn lạ gì bộ sách “Chiken soup for the soul ” của  tác giả nổi tiếng  Jack Canfield  đã được dịch thuật sang  tiếng việt với tựa đề là “Hạt giống cho tâm hồn”. Một bộ sách nổi tiếng về các câu chuyện nghệ thuật sống và giá trị đạo đức được Công ty First News Trí Việt giữ bản quyền và chuyển dịch , dịch thuật sang tiếng việt. Bộ sách là nguồn cảm hứng và sự thúc đẩy con người vươn lên trong mọi nghịch cảnh, chiến thắng chính mình, và sống xứng đáng với phẩm giá của mình. Bộ sách đã được đại đa số cộng đồng giới trẻ đón nhận.

 • (Hạt giống tâm hồn)
  Tác giả: Nhiều tác giả
 • Chiến thắng trò chơi cuộc sống

  ( Dịch thuật PERSO) Lại thêm một cuốn sách dịch thuật hay nữa sắp sửa đến với tay bạn đọc. Đây là cuốn sách về tạo động lực mạnh mẽ , hướng tới nâng cao sức mạnh của bản thân được dịch thuật bởi 2 dịch giả là Uông Xuân Vy , Trần Đăng Khoa , 2 dịch giả dịch thuật sách kỳ cựu với khá nhiều tác phẩm dịch hay và ấn tượng. Sách được ra mắt năm 2013 , được xuất bản bởi nhà xuất bản phụ nữ , dưới nhiều dạng phiên bản. Và có cả định dạng ebook dành cho các thiết bị đọc sách phổ biến hiện nay.

 • (Chiến thắng trò chơi cuộc sống)
  Tác giả: Adam Khoo
 • Hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước“ bản dịch tiếng Nhật

  ( CÔNG TY DỊCH THUẬT PERSO ) sự kiệnông bố bản dịch thuật sang tiếng Nhật Bản của cuốn Hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước” của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình được cho là một trong những sự kiện hết sức ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. 

 • (Hồi ký "Gia đình, bạn bè và đất nước")
  Tác giả: Nguyễn Thị Bình

  Tin tức - Sự kiện

 • Tin tức dịch thuật
  • Dự án dịch thuật xuất bản Nga – Việt

   Ngày 10/12 tại Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga đã diễn ra lễ trao tặng các tác phẩm văn học cổ điển Nga cho các tổ chức của Việt Nam trong khuôn khổ Dự án dịch thuật xuất bản Nga-Việt. Dự án văn học dịch thuật-xuất bản Nga-Việt được khởi đầu vào năm 2012 đã tiếp tục thực hiện thành công vào năm 2013

  • Chính thức công bố hội nghị quốc tế về dịch thuật và ngôn ngữ

   ( Dịch thuật PERSO) Bạn muốn xác định hướng đi nào của mình trong lĩnh vực dịch thuật – phiên dịch ??  Cơ hội cho bạn trải nghiệm và khám phá. Theo như tin tức dịch thuật PERSO đã đưa, chính thức vào ngày 13/12/2013 Lần đầu tiên,“Hội nghị Quốc tế về Dịch thuật và Ngôn ngữ 2013” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của cộng đồng biên-phiên dịch Việt Nam và khu vực châu Á với các diễn giả như bà Maneerat Sawasdiwat Na Ayutthaya-Chủ tịch Hiệp hội Dịch thuật châu Á, ông Yoshiki-Đại diện Hiệp hội Dịch thuật châu Á tại Nhật Bản…

 • Tin tức công nghệ
  • Ứng dụng dịch thuật trên android ra mắt tính năng mới

   ( Dịch thuật PERSO ) Như chúng ta đã biết về tính năng dịch thuật nổi tiếng của Google  từ khá lâu rồi, thế mạnh của họ là công cụ tìm kiếm và những sự sáng tạo ít ai ngờ tới. Với google dịch thuật đang dần trở thành một nghệ thuật, những bản cập nhật với tính năng cải tiến luôn không ngừng được tung ra, sự hỗ trợ người dùng ngày 1 trực qua và có nhiều lựa chọn hơn.

  • Những tính năng mới của ứng dụng dịch thuật Bing Translator

   ( Dịch thuật PERSO ) Hôm 12/11 vừa qua, Microsoft đã tung ra bản cập nhật mới cho công cụ dịch thuật và từ điển Bing Translator, nâng phiên bản ứng dụng lên 2.7 với việc bổ sung thêm một số ngôn ngữ và tính năng mới. Phiên bản 2.7 của ứng dụng đã cập nhật thêm chức năng dịch từ ảnh cho các ngôn ngữ : Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan, Na Uy, Nga và Thụy Điển, dịch offline cho Hà Lan, Na Uy, Nga và Thụy Điển, khả năng sử dụng dịch từ ảnh và loại bỏ các mục lịch sử dịch trước đó…

 • Tin tức kinh tế
  • Thị trường dịch thuật Việt Nam hiện tại là bao nhiêu ?

   ( Công ty dịch thuật PERSO )  Thị trường dịch thuật ở Việt Nam ước tính vào khoảng 100 triệu USD/năm. Tuy nhiên, các công ty nước ngoài hiện đang chiếm phần lớn thị phần này, Vậy hiện tại giá trị thực mà dịch thuật Việt Nam nhận được là bao nhiêu, và lý do nào dẫn tới hiện trạng này, bạn hãy cùng Công ty dịch thuật PERSO tìm hiểu rõ ràng nhé.

  • Dịch thuật liệu có phải là nghề hái ra tiền nhất hiện nay ???

   Một câu hỏi được rất nhiều bạn quan tâm “Dịch thuật liệu có phải là nghề hái ra tiền như bạn đang nghĩ ?”, Hôm nay, dịch thuật PERSO sẽ đưa ra những cái nhìn tổng quát , khách quan nhất cho bạn về lĩnh vực dịch thuật, đồng thời chia sẻ của những người trong cuộc về tính kinh tế của dịch thuật.