thuật ngữ dịch thuật tiếng anh chuyên ngành bảo hiểm Phần 1 a-d
0978 689 030
0983 617 669

Tổng hợp thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Bảo hiểm p1 từ a-d

Công ty dịch thuật PERSO chuyên dịch thuật các loại tài liệu,đa ngôn ngữ, đa chuyên nghành

Nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các bạn tiện lời hơn trong việc tra cứu các thuật ngữ chuyên ngành thông dụng trong tiếng anh và một số ngôn ngữ tiêu biểu khác, công ty dịch thuật PERSO xin phép được tổng hợp lại cho các bạn các thuật ngữ chuyên ngành Bảo hiểm cũng như một số chuyên ngành khác nhau trong mọi lĩnh vực. Dịch thuật perso rất vui được giúp đỡ và hỗ trợ các bạn trên con đường dịch thuật, học tập và giải trí…

Tổng hợp các thuật ngữ chuyên ngành bảo hiểm từ vần E-L 

Tổng hợp các thuật ngữ chuyên ngành bảo hiểm từ vần A-D

 

THUẬT NGỮ BẢO HIỂM

Thuật ngữ từ A đến B

Key Term

Thuật ngữ

Absolute assignment

Chuyển nhượng hoàn toàn

Accelerated death benefit rider

Điều khoản riêng về trả trước quyền lợi bảo hiểm

Accidental death and dismemberment rider

Điều khoản riêng về chết và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

Accidental death benefit

Quyền lợi bảo hiểm bổ sung khi người bảo hiểm chết do tai nạn

Accumulated value

Giá trị tích luỹ

Accumulation at interest dividend option

Lựa chọn tích luỹ lãi chia

Accumulation period

Thời kỳ tích luỹ

Accumulation units

Đơn vị tích luỹ

Activity at work provosion

Điều khoản đang công tác

Activities of daily living

Hoạt động thường ngày

Actuaries

Định phí viên

AD & D Rider (acidental death and dismemeberment rider)

Điều khoản riêng về chết và tổn thất toàn bộ do tai nạn

Additional insured rider

Điều khoản riêng bổ sung người được bảo hiểm

Additional term insurance dividend option

Lựa chọn sử dụng lãi chia để mua bảo hiểm tử kỳ

Adjustable life insurance

Bảo hiểm nhân thọ có có thể điều chỉnh

Administrrative services o­nly (ASO) contract

Hợp đồng dịch vụ quản lý

Adverse seletion – antiselection

Lựa chọn đối nghịch (lựa chọn bất lợi)

Aggregate stop loss coverage

Bảo hiểm vượt tổng mức bồi thường.

Aleatory contract

Hợp đồng may rủi

Allowable expensive

Xin phí hợp lý

Annual return

Doanh thu hàng năm

Annual statement

Báo cáo năm

Annual renewable term (ART) insurance – yearly renewable term insurance

Bảo hiểm từ kỳ tái tục hằng năm

Annunity

Bảo hiểm niên kim (Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ)

Annutant

Người nhận niên kim

Annunity beneficiary

Người thụ hưởng của hợp đồng niên kim

Annunity certain

Thời hạn trả tiền đảm bảo – niên kim đảm bảo

Annunity date

Ngày bắt đầu trả niên kim

Annunity mortality rates

Tỷ lệ tử vong trong bảo hiểm niên kim

Annunity units

Đơn vị niên kim.

Antiselection

Lựa chọn đối nghịch (lựa chọn bất lợi)

APL provision – automatic premium loan provision

Điều khoản cho vay phí tự động

Applicant

Người yêu cầu bảo hiểm

Assessment method

Phương pháp định giá

Assets

Tài sản

Assignee

Người được chuyển nhượng

Assignment

Chuyển nhượng

Assignment provision

Điều khoản chuyển nhượng

Assignor

Người chuyển nhượng

Attained age

Tuổi hiện thời

Attained age conversion

Chuyển dổi hợp đồng theo tuổi hiện thời

Automatic dividend option

Lựn chọn tự động sử dụng lãi chia

Automatic nonforfeiture benefit

Quyền lợi không thể tự động huỷ bỏ

Automatic premium loan (APL) provision

Điều khoản cho vay phí tự động

Bargaining contract

Hợp đồng mặc cả (thương thuyết)

Basic medical expense coverage

Bảo hiểm chi phí y tế cơ bản

Beneficiary

Người thụ hưởng

Benefit period

Thời kỳ thụ hưởng

Benefit schdule

Bảng mô tả quyền lợi bảo hiểm

Bilateral contract – unilateral contract

Hợp đồng song phương , hợp đồng đơn phương

Blended rating

Định phí theo phương pháp tổng hợp

Block of policy

Nhóm hợp đồng đồng nhất

Business continuation insurance plan

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Business overhead expense ceverage

Bảo hiểm chi phí kinh doanh

Buy-sell agreement

Thoả thuận mua bán


Thuật ngữ từ C đến D

Key Term

Thuật  ngữ

Calendar-year deductible

Mức miễn thường theo năm

Canadian Council of Insurance Regulator

Hội đồng quản lý bảo hiểmCanada.

Canadian life and Health Insurance Association (CCIR)

Hiệp hội bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ Canada

Canadian life and health insurance compensation corporation (CLHIA)

Tổ chức bảo vệ quyền lợi khách hàng bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻCanada

Cancellable policy

Hợp đồng có thể huỷ bỏ

Capital

Vốn

Capitation

Phí đóng theo đầu người

Case management

Quản lý theo trường hợp.

Cash dividend option

Lựa chọn nhận lãi chia bằng tiền

Cash refund annunity

Niên kim hoàn phí

Cash surrender value

Giá trị giải ước (hoàn lại)

Cash surrender value nonforfeiture option

Lựa chọn huỷ hợp đồng để nhận giá trị giải ước (hoàn lại)

Cash value

Giá trị tích luỹ của hợp đồng

Cede

Nhượng tái bảo hiểm

Ceding company

Công ty nhượng tái bảo hiểm(công ty bảo hiểm gốc)

Certificate holder

Người được bảo hiểm nhóm (trong bảo hiểm nhóm)

Certificate of insurance

Giấy chứng nhận bảo hiểm

Change of occupation provision

Điều khoản về sự thay đổi nghề nghiệp

Children’s insurance rider

Đìều khoản riêng bảo hiểm cho trẻ em

Critical illness coverage (CI)

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Claim

Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Claim analist

Người giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Claim cost

Chi giải quyết quyền lợi bảo hiểm (trong định giá bảo hiểm)

Claim examiner

Người giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Claim specialist

Tương tự Claim examiner

Class designation

Chỉ định nhóm người thụ hưởng

Class of policies

Loại đơn bảo hiểm

Closed contract

Hợp đồng đóng (Loại hợp đồng chỉ bao gồm các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng là có giá trị)

Closely held business

Doanh nghiệp giới hạn số thành viên,

Coinsurance povision

Điều khoản đồng bảo hiểm

Collateral assigmenent

Thế chấp

Common disaster clause

Điều khoản đồng tử vong

Community property state

Bang (quốc gia) theo chế độ đồng sở hữu tài sản

Commutative contract

Hợp đồng ngang giá

Compound interest

Lãi gộp (kép)

Comprehensive major mediacal policy

Đơn bảo hiểm chi phí y tế tổng hợp (gộp)

Concurrent review

Đánh giá đồng thời

Conditional promise

Lời hứa có điều kiện

Conditional renewable policy

Hợp đồng tái tục có điều kiện.

Conservative mortality table

Bảng tỷ lệ chết thận trọng

Consideration

Đối thường

Contingency reserves

Dự phòng giao động lớn

Contingent beneficiary

Người thụ hưởng ở hàng thứ hai.

Contingent payee

Người thụ hưởng kế tiếp

Continuous – premium whole life policy

Đơn bảo hiểm trọn đời đóng phí liên tục.

Contract

Hợp đồng

Contract of adhesion

Hợp đồng định sẵn

Contract of indemnity

Hợp đồng bồi thường.

Contractholder

Người chủ hợp đồng

Contractual capacity

Năng lực pháp lý khi ký kết hợp đồng.

Contributory plan

Chương trình bảo hiểm nhóm cùng đóng phí.

Conversion privilege

Quyền chuyển đổi hợp đồng

Conversion provision

Điều khoản chuyển đổi hợp đồng

Cenvertible term insurance policy

Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi

Coordination of benefit (COB) provision

Điều khoản kết hợp quyền lợi.

Copayment

Cùng trả tiền

Corporation

Công ty

Cost of living adjustment (COLA) benefit

Quyền lợi bảo hiểm điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt.

Credit life insurance

Bảo hiểm tín dụng tử kỳ.

Critical illness (CI) coverage

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Cross-purchase method

Phương pháp mua chéo

Declined risk

Rủi ro bị từ chối

Decreasing term life insurance

Bảo hiểm tử kỳ có số tiềm bảo hiểm giảm dần

Deductible

Mức miễn thường

Deferred annunity

Niên kim trả sau

Deferred compensation plan

Chương trình phúc lợi trả sau.

Defferred profit sharing plan (DPSP)

Chương trình bảo hiểm chia sẻ lợinhuận

Defined benefit pensionplan – defined contribution pension plan

Chương trình hưu trí xác định quyền lợi.

Defined contribution pension plan

Chương trình hưu trí xác định phần đóng góp.

Dental expense coverage

Bảo hiểm chi phí nha khoa.

Deposit administration contract

Hợp đồng quản lý quỹ hữu trí

Disability buyout coverage

Bảo hiểm mua lại cổ phần khi thương tật.

Disability income benefit

Trợ cấp thu nhập khi thương tật.

Disability income coverage

Bảo hiểm trợ cấp thu nhập .

Dividend options

Các lựa chọn về sử dụng lãi chia

Divisible surplus

Lợi nhuận đem chia

Domestic insurer

Công ty bảo hiểm của bang (thuật ngữ tại Mỹ)

Double indemnity benefit

Quyền lợi chỉ trả gấp đôi

Dread disease (DD) benefit

Quyền lợi bảo hiểm cho một số bệnh (chết) hiểm nghèo.

Bạn hãy bình chọn cho bài viết này nhé:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 2.43 out of 5)
Loading ... Loading ...
About

Dịch thuật Perso là địa chỉ tin cậy cho các bạn, bất kể những tài liệu khó thể nào Dịch thuật perso cũng luôn đảm bảo đưa đến cho khách hàng bản dịch chất lượng, và đảm bảo nhất. Chúng tôi đã có trên 7 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dịch thuật, đang từng bước trở thành công ty dịch thuật hàng đầu việt nam.

Đất nước - Con người

Tài nguyên

 • Tài liệu học
  • Thuật ngữ dịch thuật chuyên ngành thời trang

   Với mỗi chuyên ngành dịch thuật, mỗi từ đều có thể có nhiều nghĩa khác nhau. Thời trang cũng vậy, để dịch thuật tốt tài liệu về lĩnh vực này yêu cầu bạn cũng phải nắm bắt được một số thuật ngữ chính và đặc biệt. Một số bạn có yêu cầu tới dịch thuật PERSO nhờ trợ giúp về công cụ từ điển thích hợp chuyên ngành thời trang. Hôm nay, Dịch thuật PERSO xin tổng hợp một số những khái niệm, thuật ngữ dịch thuật chuyên ngành thời trang để bạn tiện nắm bắt và cập nhật.

  • Cách sử dụng tiếng Trung quốc linh hoạt

   (  Dịch thuật PERSO  ) Hướng dẫn , giới thiệu với bạn cách sử dụng tiếng Trung Quốc thường được áp dụng trong cuộc sống hàng  ngày như viết đơn xin việc bằng tiếng trung cho những công ty sử dụng ngôn ngữ này, Viết số tiền trong tiếng Trung ….. Dưới đây là nội dung chi tiết những cách sử dụng tiếng Trung Quốc linh hoạt trong đời sống hàng ngày dành cho bạn.

 • Thuật ngữ chuyên ngành
  • Thuật ngữ tiếng anh thường dùng trong bóng đá

   ( Công ty dịch thuật Perso)  Nhiều khách hàng của PERSO có gửi tới một số yêu cầu về thuật ngữ bóng đá, nhiều khi xem mà không hiểu các bình luận viên sử dụng những từ ngữ đó như thế nào ? hôm nay Dịch thuật Perso xin xiới thiệu tới các bạn đọc yêu tiếng Anh và bóng đá một số thuật ngữ thường được các bình luận viên, chuyên gia sử dụng nhất khi xem các trận bóng đá hoặc bình luận bóng đá, dịch thuật Perso hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm nhiều thuật ngữ chuyên  dụng của môn thể thao này. 

  • Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Kiến trúc

   Dịch thuật Perso xin gửi các bạn danh mục một số thuật ngữ chuyên ngành Tiếng Anh kiến trúc. Với số lượng từ vựng cơ bản, và hay được sử dụng trong dịch thuật tài liệu chuyên ngành kiến trúc, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn trong việc dịch thuật, chuyển ngữ thông tin của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những từ vựng mới nhất chuyên ngành kiến trúc trong bài viết này:

 • Giải trí
  • Truyện cười song ngữ tiếng trung quốc

   ( Dịch thuật PERSO ) Với mục đích vừa học vừa giải trí, Dịch thuật Perso xin giới thiệu với các bạn một số câu truyện cười hay và đặc sắc bằng song ngữ là Tiếng Trung Quốc – Việt Nam. Vừa để giúp bạn nâng cao khả năng dịch thuật tiếng Trung Quốc , tăng cường vốn từ vựng tiếng trung. Đọc truyện song ngữ việt – trung còn giúp bạn kiểm soát việc xử lý thông tin tốt hơn

  • Video cơ chế hoạt động của Google Translate

   (Dịch thuật Perso) – Google Translate sử dụng rất nhiều trên các sản phẩm khác như trình duyệt Google Chrome, mạng xã hội Google+, hệ điều hành Android, ứng dụng trên iOS, Gmail và cả Google eBook.

  Sách Dịch Hay

 • Chicken soup for the soul trọn bộ

  ( Dịch thuật PERSO ) Chắc hẳn không ai còn lạ gì bộ sách “Chiken soup for the soul ” của  tác giả nổi tiếng  Jack Canfield  đã được dịch thuật sang  tiếng việt với tựa đề là “Hạt giống cho tâm hồn”. Một bộ sách nổi tiếng về các câu chuyện nghệ thuật sống và giá trị đạo đức được Công ty First News Trí Việt giữ bản quyền và chuyển dịch , dịch thuật sang tiếng việt. Bộ sách là nguồn cảm hứng và sự thúc đẩy con người vươn lên trong mọi nghịch cảnh, chiến thắng chính mình, và sống xứng đáng với phẩm giá của mình. Bộ sách đã được đại đa số cộng đồng giới trẻ đón nhận.

 • (Hạt giống tâm hồn)
  Tác giả: Nhiều tác giả
 • Chiến thắng trò chơi cuộc sống

  ( Dịch thuật PERSO) Lại thêm một cuốn sách dịch thuật hay nữa sắp sửa đến với tay bạn đọc. Đây là cuốn sách về tạo động lực mạnh mẽ , hướng tới nâng cao sức mạnh của bản thân được dịch thuật bởi 2 dịch giả là Uông Xuân Vy , Trần Đăng Khoa , 2 dịch giả dịch thuật sách kỳ cựu với khá nhiều tác phẩm dịch hay và ấn tượng. Sách được ra mắt năm 2013 , được xuất bản bởi nhà xuất bản phụ nữ , dưới nhiều dạng phiên bản. Và có cả định dạng ebook dành cho các thiết bị đọc sách phổ biến hiện nay.

 • (Chiến thắng trò chơi cuộc sống)
  Tác giả: Adam Khoo
 • Hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước“ bản dịch tiếng Nhật

  ( CÔNG TY DỊCH THUẬT PERSO ) sự kiệnông bố bản dịch thuật sang tiếng Nhật Bản của cuốn Hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước” của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình được cho là một trong những sự kiện hết sức ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. 

 • (Hồi ký "Gia đình, bạn bè và đất nước")
  Tác giả: Nguyễn Thị Bình

  Tin tức - Sự kiện

 • Tin tức dịch thuật
  • Dự án dịch thuật xuất bản Nga – Việt

   Ngày 10/12 tại Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga đã diễn ra lễ trao tặng các tác phẩm văn học cổ điển Nga cho các tổ chức của Việt Nam trong khuôn khổ Dự án dịch thuật xuất bản Nga-Việt. Dự án văn học dịch thuật-xuất bản Nga-Việt được khởi đầu vào năm 2012 đã tiếp tục thực hiện thành công vào năm 2013

  • Chính thức công bố hội nghị quốc tế về dịch thuật và ngôn ngữ

   ( Dịch thuật PERSO) Bạn muốn xác định hướng đi nào của mình trong lĩnh vực dịch thuật – phiên dịch ??  Cơ hội cho bạn trải nghiệm và khám phá. Theo như tin tức dịch thuật PERSO đã đưa, chính thức vào ngày 13/12/2013 Lần đầu tiên,“Hội nghị Quốc tế về Dịch thuật và Ngôn ngữ 2013” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của cộng đồng biên-phiên dịch Việt Nam và khu vực châu Á với các diễn giả như bà Maneerat Sawasdiwat Na Ayutthaya-Chủ tịch Hiệp hội Dịch thuật châu Á, ông Yoshiki-Đại diện Hiệp hội Dịch thuật châu Á tại Nhật Bản…

 • Tin tức công nghệ
  • Ứng dụng dịch thuật trên android ra mắt tính năng mới

   ( Dịch thuật PERSO ) Như chúng ta đã biết về tính năng dịch thuật nổi tiếng của Google  từ khá lâu rồi, thế mạnh của họ là công cụ tìm kiếm và những sự sáng tạo ít ai ngờ tới. Với google dịch thuật đang dần trở thành một nghệ thuật, những bản cập nhật với tính năng cải tiến luôn không ngừng được tung ra, sự hỗ trợ người dùng ngày 1 trực qua và có nhiều lựa chọn hơn.

  • Những tính năng mới của ứng dụng dịch thuật Bing Translator

   ( Dịch thuật PERSO ) Hôm 12/11 vừa qua, Microsoft đã tung ra bản cập nhật mới cho công cụ dịch thuật và từ điển Bing Translator, nâng phiên bản ứng dụng lên 2.7 với việc bổ sung thêm một số ngôn ngữ và tính năng mới. Phiên bản 2.7 của ứng dụng đã cập nhật thêm chức năng dịch từ ảnh cho các ngôn ngữ : Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan, Na Uy, Nga và Thụy Điển, dịch offline cho Hà Lan, Na Uy, Nga và Thụy Điển, khả năng sử dụng dịch từ ảnh và loại bỏ các mục lịch sử dịch trước đó…

 • Tin tức kinh tế
  • Thị trường dịch thuật Việt Nam hiện tại là bao nhiêu ?

   ( Công ty dịch thuật PERSO )  Thị trường dịch thuật ở Việt Nam ước tính vào khoảng 100 triệu USD/năm. Tuy nhiên, các công ty nước ngoài hiện đang chiếm phần lớn thị phần này, Vậy hiện tại giá trị thực mà dịch thuật Việt Nam nhận được là bao nhiêu, và lý do nào dẫn tới hiện trạng này, bạn hãy cùng Công ty dịch thuật PERSO tìm hiểu rõ ràng nhé.

  • Dịch thuật liệu có phải là nghề hái ra tiền nhất hiện nay ???

   Một câu hỏi được rất nhiều bạn quan tâm “Dịch thuật liệu có phải là nghề hái ra tiền như bạn đang nghĩ ?”, Hôm nay, dịch thuật PERSO sẽ đưa ra những cái nhìn tổng quát , khách quan nhất cho bạn về lĩnh vực dịch thuật, đồng thời chia sẻ của những người trong cuộc về tính kinh tế của dịch thuật.